www.ravnoteza.hr
 
  početna o nama kontakt ostale usluge
 
 
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura Tlak
 
Temperaturna raspodjela
Temperatura
 
Zakonsko mjeriteljstvo
Humani tlakomjeri Pneumatici
 
 
Akreditirana područja umjeravanja temperature

Umjeravanje u laboratoriju / Calibration performed in a laboratory

Mjerna veličina / Mjerilo

Measurand / Calibration item

Mjerno područje

Measurement range

Mjerna sposobnost*

Calibration and
measurement capatibility*(CMC)

Metode umjeravanja

Calibration methods
Napomene

Remarks

Temperatura/ Termometri s direktnim pokazivanjem, termometri s ugrađenim pretvornikom temperature


Temperature/ Thermometers with direct display, thermometers with built-in temperature transmitter

-20 °C do/to  +80 °C

0,14 K

Vlastiti postupak
In-house procedure LTR-PO-02 Izdanje/Issue 2 2019-06-17

Usporedba s etalonskim otporničkim termometrom

Comparison with standard resistance  thermometer (SRT)
+80 °C do/to  +140 °C 0,15 K


Umjeravanje na terenu / On-site calibration

Mjerna veličina / Mjerilo

Measurand / Calibration item

Mjerno područje

Measurement range

Mjerna sposobnost*

Calibration and
measurement capatibility*(CMC)

Metode umjeravanja

Calibration methods
Napomene

Remarks

Temperatura/ Termometri s direktnim pokazivanjem, termometri s ugrađenim pretvornikom temperature


Temperature/ Thermometers with direct display, thermometers with built-in temperature transmitter

-20 °C do/to +140 °C

0,16 K

Vlastiti postupak
In-house procedure LTR-PO-02 Izdanje/Issue 2 2019-06-17

Usporedba s etalonskim otporničkim termometrom

Comparison with standard resistance  thermometer (SRT)


CMC (Calibration and Measurement Capability) je procijenjena kao proširena mjerna nesigurnost dobivena množenjem standardne nesigurnosti s faktorom pokrivanja k, koji odgovara razini povjerenja od oko 95%. Uobičajeno i ako nije drugačije navedeno, faktor k iznosi 2. CMC je izračunata u skladu s EA 4/02 M:2013 Evaluation of the Uncertainty of measurement in Calibration.
The CMC (Calibration and Measurement Capability) has been estimated as an expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to confidence level of about 95 %. Normally and unless stated otherwise, this factor k is 2. The CMC has been determined according to the EA 4/02 M:2013 Evaluation of the Uncertainty of measurement in Calibration