www.ravnoteza.hr
 
  početna o nama kontakt ostale usluge
 
 
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura Tlak
 
Temperaturna raspodjela
Temperatura
 
Zakonsko mjeriteljstvo
Humani tlakomjeri Pneumatici
 
 
Akreditirana područja umjeravanja temperature

Mjerna veličina / Mjerilo

Measurand / Calibration item

Mjerno područje

Measurement range

Mjerna sposobnost*

Calibration and
measurement capatibility*(CMC)

Metode umjeravanja

Calibration methods
Napomene

Remarks

Temperatura/
Termometri s direktnim pokazivanjem,termometri s ugrađenim pretvornikom temperature

Temperature/
Thermometers with direct display, thermometers with built-in temperature transmitter

-20 °C do/to  +80 °C

0,14 K

Vlastiti postupak / In-house procedure
PO 5.4/2, izdanje/ Issue
10, 2017-10-10

Usporedba s etalonskim otporničkim termometrom

Comparison with standard resistance  thermometer (SRT)
+80 °C do/to  +140 °C 0,15 K
-20 °C do/to  +140 °C 0,16 K**


*  Iskazano kao proširena mjerna nesigurnost (k = 2) izračunata u skladu s EA 4/02 M:2013 Evaulation of the Uncertainty of measurement in Calibration.
       Expressed as an expanded uncertainty (k = 2) according to EA 4/02 M:2013 Evaulation of the Uncertainty of measurement in Calibration

** Metoda umjeravanja se provodi u laboratoriju i na terenu       Method of calibration performed in laboratory and on on-site.