www.ravnoteza.hr
 
  početna o nama kontakt ostale usluge
 
 
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura Tlak
 
Temperaturna raspodjela
Temperatura
 
Zakonsko mjeriteljstvo
Humani tlakomjeri Pneumatici
 
 
O nama
Firma Ravnoteža d.o.o. osnovana je 15. ožujka 1994. rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu oznake Fi-4879/94 (MBS: 080112910) pod tvrtkom Ravnoteža društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge s ciljem obavljanja tehničkih umjeravanja i analiza, ovjeravanja i umjeravanja mjerila tlaka i temperature. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 11. prosinca 1996. oznake Tt-95/6479-2 provedeno je usklađenje općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima.
Skraćeni naziv je Ravnoteža d.o.o.
Sjedište firme: Putine 5, Laduč, 10292 Šenkovec
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Direktor: Nensi Hrgar Drenški Poslovni račun: IBAN: HR1823600001101482867 otvoren kod Zagrebačka banka dd

Društvo Ravnoteža je osposobljeno prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za umjeravanje mjerila temperature i mjerila tlaka od strane Hrvatske akreditacijske agencije. Broj potvrde 2164


Djelatnosti Laboratorija za tlak i temperaturu


Ravnoteža d.o.o. djeluje isključivo kao umjerni laboratorij za tlak i temperaturu.
Laboratorij provodi sljedeća umjeravanja:

1.     Mjerila temperature
2.     Temperaturni maping
3.     Mjerila tlaka
4.     tlakomjeri


Ostala umjeravanja
Osim umjeravanja u području akreditacije, vršimo umjeravanja i drugih fizikalnih veličina:

 • diferencijalni tlakovi
 • relativne vlage
 • broja okretaja
 • vremena
 • pH (električni
 • vodljivost
 • istosmjerni napon
 • istosmjerna struja
 • električni otpor

Umjeravanja obavljaju obučeni djelatnici prema propisanim postupcima. Korištena etalonska oprema se redovito umjerava u skladu s internim postupcima laboratorija.

Postupak pritužbi dostupan je na zahtjev.

Poduzeće Ravnoteža d.o.o. odlučilo je u svojoj osnovnoj djelatnosti, umjeravanju mjerila tlaka i temperature, uspostaviti, primjenjivati, održavati i unaprjeđivati sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Ove zahtjeve poduzeće provodi kroz svoju temeljnu organizacijsku jedinicu Laboratorij za tlak i temperaturu (Laboratorij).
U skladu s ovom odlukom donesena je:

POLITIKA KVALITETE

koja se odnosi na sve prostore, opremu, postupke i djelatnike Laboratorija, a kojim se poduzeće obvezuje da će:

 • Primjenjivati sve zahtjeve međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, zakonske zahtjeve i najbolje stručne prakse;
 • Biti posvećeno trajnom unaprjeđivanju sustavu upravljanja;
 • Stalno raditi na ispunjenju zahtjeva klijenata;
 • Osigurati da sve osoblje koje radi na umjeravanju posjeduje potrebna stručna znanja i iskustvo, poznaje zahtjeve sustava upravljanja, te trajno radi na osuvremenjivanju vlastitih znanja i vještina.

Akreditacijski simbol upotrebljava se samo na izdanim Potvrdama o umjeravanju kao dokaz akreditiranog laboratorija, a u skladu s važećim izdanjem dokumenta HAA-Pr-2/5, Pravila za uporabu akreditacijskog simbola i pozivanja na status akreditiranog tijela.