www.ravnoteza.hr
 
  početna o nama kontakt ostale usluge
 
 
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura Tlak
 
Temperaturna raspodjela
Temperatura
 
Zakonsko mjeriteljstvo
Humani tlakomjeri Pneumatici
 
 
O nama
Firma Ravnoteža d.o.o. osnovana je 15. ožujka 1994. rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu oznake Fi-4879/94 (MBS: 080112910) pod tvrtkom Ravnoteža društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge s ciljem obavljanja tehničkih umjeravanja i analiza, ovjeravanja i umjeravanja mjerila tlaka i temperature. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 11. prosinca 1996. oznake Tt-95/6479-2 provedeno je usklađenje općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima.
Skraćeni naziv je Ravnoteža d.o.o.
Sjedište firme: Putine 5, Laduč, 10292 Šenkovec
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Direktor: Nensi Hrgar Drenški Poslovni račun: IBAN: HR1823600001101482867 otvoren kod Zagrebačka banka dd

Društvo Ravnoteža je osposobljeno prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:1998; EN ISO/IEC 17025:2004) za umjeravanje mjerila temperature i mjerila tlaka od strane Hrvatske akreditacijske agencije. Broj potvrde 2164


Djelatnosti Laboratorija za tlak i temperaturu


Ravnoteža d.o.o. djeluje isključivo kao umjerni laboratorij za tlak i temperaturu.
Laboratorij provodi sljedeća umjeravanja:

1.     Mjerila temperature
2.     Temperaturni maping
3.     Mjerila tlaka
4.     tlakomjeri


Ostala umjeravanja
Osim umjeravanja u području akreditacije, vršimo umjeravanja i drugih fizikalnih veličina:

  • diferencijalni tlakovi
  • relativne vlage
  • broja okretaja
  • vremena
  • pH (električni
  • vodljivost
  • istosmjerni napon
  • istosmjerna struja
  • električni otpor

Umjeravanja obavljaju obučeni djelatnici prema propisanim postupcima. Korištena etalonska oprema se redovito umjerava u skladu s internim postupcima laboratorija.


Politika kvalitetePolitika kvalitete tvrtke Ravnoteža d.o.o. je održavanje i stalno poboljšavanje kvalitete usluga za naručitelje, neprekidno poboljšavanje ukupne tehničke i stručne razine umjeravanja te održavanje i poboljšavanje primjenjenog sustava upravljanja kvalitete sukladno s normom HRN EN ISO/IEC 17025:2007., i zakonskom regulativom.

Svrha politike kvalitete očituje se u strateškim ciljevima tvrtke Ravnoteža d.o.o.:
- Usklađenost sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007., relevantnom zakonskom regulativom i dobrom laboratorijskom praksom
- Udovoljavanje zahtjevima naručitelja i stjecanje povjerenja naručitelja u rezultate umjerenja
- Upoznavanje svih zaposlenika sa sustavom upravljanja kvalitete, njegovo održavanje i stalno poboljšavanje sa svrhom unaprjeđivanja kvalitete rezultata umjeravanja
- Stalna izobrazba i praćenje stručne osposobljenosti djelatnika i
- Stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitete

Zaposlenici tvrtke Ravnoteža d.o.o. upoznati su s dokumentacijom sustava upravljanja kvalitete, primjenjuju politiku kvalitete i dokumentaciju sustava, te provode sva umjeravanja sukladno s utvrđeniim normama te udovoljavaju zahtjevima i očekivanjima kupaca i ostalih zainteresiranih strana.

Profesionalna izobrazba zaposlenika, rad na suvremenim instrumentima, stalna stručna usavršavanja i rad sukladan s normom HRN EN ISO/IEC 17025:2007, osiguravaju zahtijevanu kvalitetu umjeravanja, adekvatne rezultate čime stječemo puno povjerenje naših korisnika.

Predstavnik za kvalitetu tvrtke Ravnoteža d.o.o. prati stalnu primjenu i održavanje sustava upravljanja kvalitete, održava komunikaciju o učinkovitosti sustava i pokreće popravne radnje i preventivne mjere za poboljšavanje sustava upravljanja kvalitete.