www.ravnoteza.hr
 
  početna o nama kontakt ostale usluge
 
 
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura Tlak
 
Temperaturna raspodjela
Temperatura
 
Zakonsko mjeriteljstvo
Humani tlakomjeri Pneumatici
 
 
Akreditirana područja umjeravanja tlaka


Umjeravanje u laboratoriju / Calibration performed in a laboratory

Mjerna veličina / Mjerilo

Measurand / Calibration item

Mjerno područje

Measurement range
Uvjeti mjerenja Measurement Conditions

Mjerna sposobnost*

Calibration and
measurement capatibility*(CMC)

Metode umjeravanja

Calibration methods
Napomene

Remarks

Tlak, p / p
Opružni manometri, digitalni manometri s pokazivanjem

Pressure, p / p
Bourdon tube pressure gauges,
electrical pressure gauges

0 do/to 100 Pa
(0 do/to 1 mbar)

Tlačni medij: plin (dušik, zrak) Pressure medium: gas (nitrogen, air) 0,5 Pa

Vlastiti postupak
In-house procedure LTR-PO-01 Izdanje/Issue 2 2019-06-10

Temeljeno na / based on: EURAMET cg-17/v. 4.0 04/2019

 

100 do/to 2500 Pa
(0 do/to 25 mbar)
5 Pa
2,5 kPa do/to 0,5 MPa (25 mbar do/to 5 bar) 5 mbar
0,5 MPa do/to 2 MPa (5 bar do/to 20 bar) 10 mbar
0 MPa do/to 6 MPa (0 bar do/to 60 bar) Tlačni medij: ulje Pressure medium: oil 70 mbar
6 MPa do/to 40 MPa (60 bar do/to 400 bar) 350 mbar

 

Apsolutni tlak, p /
a
Opružni manometri, digitalni manometri s pokazivanjem

Absolute pressure, p
/
a
Bourdon tube pressure gauges, electrical pressure gauges

5000 Pa do/to 350000 Pa (50 mbar do/to 3500) mbar Tlačni medij: plin (dušik, zrak) Pressure medium: gas (nitrogen, air) 0,7 mbar

Vlastiti postupak
In-house procedure LTR-PO-01 Izdanje/Issue 2 2019-06-10

 


Umjeravanje na terenu / On-site calibration

Mjerna veličina / Mjerilo

Measurand / Calibration item

Mjerno područje

Measurement range
Uvjeti mjerenja Measurement Conditions

Mjerna sposobnost*

Calibration and
measurement capatibility*(CMC)

Metode umjeravanja

Calibration methods
Napomene

Remarks

Tlak, p / p
Opružni manometri, digitalni manometri s pokazivanjem

Pressure, p / p
Bourdon tube pressure gauges,
electrical pressure gauges

0 do/to 100 Pa
(0 do/to 1 mbar)

Tlačni medij: plin (dušik, zrak) Pressure medium: gas (nitrogen, air) 0,6 Pa

Vlastiti postupak In-house procedure LTR-PO-01 Izdanje/Issue 2 2019-06-10

Temeljeno na / based on: EURAMET cg-17/v. 4.0 04/2019

 
100 do/to 2500 Pa
(0 do/to 25 mbar)
5 Pa
2,5 kPa do/to 0,5 MPa (25 mbar do/to 5 bar) 5 mbar
0,5 MPa do/to 2 MPa (5 bar do/to 20 bar) 10 mbar
0 MPa do/to 60 MPa (0 bar do/to 600 bar) Tlačni medij: ulje Pressure medium: oil 70 mbar
60 MPa do/to 40 MPa (600 bar do/to 400 bar) 350 mbar

Apsolutni tlak, p /
a
Opružni manometri, digitalni manometri s pokazivanjem

Absolute pressure, p
/
a
Bourdon tube pressure gauges, electrical pressure gauges

5000 Pa do/to 350000 Pa (50 mbar do/to 3500) mbar Tlačni medij: plin (dušik, zrak)
Pressure medium: gas (nitrogen, air
0,7 mbar

Vlastiti postupak
In-house procedure LTR-PO-01 Izdanje/Issue 2 2019-06-10

 * Proširena mjerna nesigurnost je izračunata u skladu s postupkom opisanim u EA 4/02 M, s razinom povjerenja 95 %, što uobičajeno i ako nije drugačije navedeno, znači množenje standardne nesigurnosti faktorom pokrivanja k=2. Laboratorij ne smije u potvrdama o umjeravanju koje izdaje u statusu akreditiranog laboratorija izražavati manju mjernu nesigurnost od objavljene CMC.

Expanded measurement uncertainty has been calculated according to the procedures given in EA 4/02 M, at a coverage probability of 95 %, which usually and if not stated otherwise, means by multiplying standard uncertainty by a coverage factor of k = 2. An accredited laboratory is not permitted to quote an uncertainty that is smaller than the published CMC in certificates issued under its accreditation.