www.ravnoteza.hr
 
  početna o nama kontakt ostale usluge
 
 
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura Tlak
 
Temperaturna raspodjela
Temperatura
 
Zakonsko mjeriteljstvo
Humani tlakomjeri Pneumatici
 
 
Akreditirana područja umjeravanja tlaka


Mjerna veličina / Mjerilo

Measurand / Calibration item

Mjerno područje

Measurement range

Mjerna sposobnost*

Calibration and
measurement capatibility*(CMC)

Metode umjeravanja

Calibration methods
Napomene

Remarks

Tlak, p / p
Opružni manometri, digitalni manometri s pokazivanjem

Pressure, p / p
Bourdon tube pressure gauges,
electrical pressure gauges

0 do/to 2500 Pa

(0 do/to 25 mbar)
1,5 Pa

EURAMET/cg– 17/v. 3.0, 2017
DKD R 6-1:2014

Vlastiti postupak / In-house procedure
PO 5.4/1, izdanje/ Issue 7
2017-10-10

Tlačni medij:
plin
(dušik, zrak)

Pressure medium: gas
(nitrogen, air)

2,5 k Pa do/to 0,2 MPa
(25 mbar do/to  2 bar)
2 mbar
0,2 MPa do/to  0,5 MPa 
(2 bar do/to  5 bar)
5 mbar
0,5 MPa do/to 2 MPa 
(5 bar do/to  20 bar)
20 mbar
0 MPa do/to 10 MPa
(0 bar do/to  100 bar)
70 mbar

EURAMET/cg– 17/v. 3.0, 2017
DKD R 6-1:2014

Vlastiti postupak / In-house procedure
PO 5.4/1, izdanje/ Issue 7
2017-10-10

Tlačni medij: ulje

Pressure medium: oil
10 MPa do/to 40 MPa
(100 bar do/to  400 bar)
350 mbar

Apsolutni tlak, p /
a
Opružni manometri, digitalni manometri s pokazivanjem Absolute pressure, p /
a
Bourdon tube pressure gauges,

electrical pressure gauges
35 mbar do/to 3500 mbar 0,7 mbar

EURAMET/cg– 17/v. 3.0, 2017
DKD R 6-1:2014

Vlastiti postupak / In-house procedure
PO 5.4/1, izdanje/ Issue 7
2017-10-10

Tlačni medij: plin

Pressure medium: gas